Gamla postterminalen

Göstas  Jönköpingsbilder

Postterminalen mellan Odengatan och Kålgårdsgatan 2017

Postterminalen från Odengatan 2017

Postterminalen från Odengatan

Postterminalen från Kålgårdsgatan 2017

Postterminalen från Kålgårdsgatan

Postterminalen från Odengatan/Östra Holmgatan 2017

Postterminalen från Kålgårdsgatan/Östra Holmgatan

Copyright © Gösta Johansson  All Rights Reserved