Östra Storgatan

Östra Storgatan

(Äldre bilder från Östra Storgatan finns under Jönköping förr och under gamla vykort)

Östra Storgatan österut från Vindbron 1975

2005

Ö Storgatan 2005
Ö Storgatan 1974

Korsningen

Ö Storgatan/Bredgänd

1970

2014

Korsningen Ö Storgatan/Bredgränd 2014
Korsningen Ö Storgatan/Bredgränd 1970

Borgmästargränd norrut från

Ö Storgatan 1975

2005

Borgmästargränd 2005
Borgmästargränd 1974

Ö Storgatan från Lantmätargränd västerut 1991


Arbete med gågatans stenläggning pågår

2014

Ö Storgatan 2014

Ö Storgatan/Hovrättstorget

mot öster 1975

2005

Hovrättstorget 2005
Ö Storgatan 1991
Hovrättstorget 1975

Ö Storgatan/Hovrättstorget

mot väster  1975

2005

Hovrättstorget 2005

Hovrättstorget mot sydväst

1975

Äldre bilder från Hovrättstorget finns under Gamla Vykort

Hovrättstorget 1975

Korsningen

Ö Storgatan/Björngränd

1975

Ö Storgatan västerut från Björngränd 1981.


Vad jag kan komma ihåg revs det gröna huset hitom Björngränd för att bredda gränden. Detta gjordes för att ge plats åt busstrafiken som planerades gå på Björngränd ända till Norra Strandgatan.

2014

Ö Storgatan från Björngränd 2014
Ö Storgatan/Björngränd 1975
Ö Storgatan från Björngränd 1981

Ö Storgatan västerut

från Vedtorget 1975