Mellan Kålgårdsgatan och Odengatan

Kålgårdsområdet mellan Kålgårdsgatan och Odengatan

Kålgårdsgatan österut från  Gelbgjutargatan 1985

2014

Kålgårdsgatan mot öster 2014
Kålgårdsgatan mot öster 1985

Gelbgjutargatan 17, "Målargården", 1985

2014

Målargården 2014
Målargården 1985

Målargården 1985

I den vänstra uthuslängan hade målerifirman

Nilsson & Son sin verkstad under mer än 50 år

2014

Målargården från norr 2014
Målargården från norr 1985
Målargården från norr 1985

Gården Fridhem vid korsningen Gelbgjutargatan/Odengatan

1975


Storckenfeldska Flickskolan hade sina lokaler här under åren 1857-1909

Fridhem 1975

Korsningen

Östra Holmgatan/Odengatan 1981

2022

Östra Holmgatan/Odengatan 2022
Östra Holmgatan/Odengatan 1981

Petersons Plåtslageri

vid korsningen Boktryckargatan/Odengatan 1985

2014

Boktryckargatan från Odengatan 2014
Boktryckargatan söderut från Odengatan 1985
Innergården från norr 1985
Petersons Plåtslageri utmed Boktryckargatans östra sida 1985
Grindsmide 1985

Boktryckargatan norrut från

Nydalsgatan

(tidigare Kålgårdsgatan)

1985

2014

Boktryckargatan från Nydalsgatan 2014

Gården Nydala vid korsningen

Västra Holmgatan/Odengatan 1985

2014 finns huset på Gelbgjutargatan 15

Gelbgjutargatan 15, 2014
Gatuporten 2014