JMW

Jönköpings Mekaniska Werkstad (JMW)

JMW-området sett från Munksjösidan 1974


På detta område har nu Högskolan sina lokaler. Byggnaden med JMW-skylten utmed Gjuterigatan  finns fortfarande kvar.

JMW 1974

JMW-området från söder 1975


Stenblocken i förgrunden är för anläggandet av Munksjöleden

JMW-området från söder 1995

JMW:s kontorsbyggnad  vid Kyrkogatan 1995


(Se även video "Högskoleområdet"

under videos/1997)

2014

Högskolan 2014