Östra kajen

Östra kajen 1974

Stenhuset och Linnefabriken 1974
Länsmuséet 1974
OK-macken, senare Preem, 1974
Bl. a. byggnader hos Nydals gjuteri 1974
Magasinsbyggnaderna 1974

Längst till vänster syns stenhuset på Södra Strandgatan 25, Linnefabriken* till höger om Kristinakyrkans torn, Länsmuséet innan tillbyggnaden och de gavelvända magsinsbyggnaderna längst till höger. De flesta övriga byggnader finns inte längre kvar.

*(Linnefabrikens byggnad används numera av Göta Hovrätt)

Östra kajen 2018

Preem-macken 2005

Macken låg sydväst om museirondellen

Preem-macken från söder 2005

Macken från söder

Preem-macken från söder 2005
Preem-macken från väster 2005

Macken från väster

Preem-macken från väster 2005

Magasinsbyggnaderna

2005


På utfyllnaden i förgrunden ligger numera  konserthuset Spira

Magasinsbyggnaderna 2005
Museirondellen 2007
Museirondellen 2022

2022

Museirondellen 2007


innan byggnationerna väster

om rondellen

Östra kajen 2007


Antalet kranar visar att det pågår stor byggaktivitet

Östra kajen 2008


På Preem-mackens plats är det parkeringsplats

Östra kajen 2009


Viss byggnation är klar

2022

Östra kajen 2022
Östra kajen 2007
Östra kajen 2008
Östra kajen 2009
Kv Atollen 2009
Östra kajen 2022

2022

Östra kajen 2009


innan byggnationen på kv. Atollen påbörjats