Kv Fabriken

Kv Fabriken, Östra Storgatan 109

Kv Fabriken 1981

2014

Kv Fabriken 2014

Kv Fabriken, Sandgatan

1981

Den sista fabrik som använde dessa lokaler var skofabriken Aristokrat. Sahlströms yllefabrik flyttade hit 1887 och mellan åren 1879 och 1886 fanns här Östra Tändsticksfabriken

Kv Fabriken 1981
Kv Fabriken 1981

Kv Fabriken från väster

1983

Kv Fabriken 1983

Vätterstranden nedanför

Kv Fabriken 1983

2014

Vätterstranden 2014