Munksjö Pappersbruk 2007

Munksjö Pappersbruk 2007 (blivande Munksjöstaden)

Nedanstående bilder visar Munksjö Pappersbruk från sjösidan 2007

(Se även under videos/2011)

Munksjö Pappersbruk från sjösidan 2007
Munksjö Pappersbruk från sjösidan 2007
Munksjö Pappersbruk från sjösidan 2007

Järnvägsspåret över Tabergsån

Den skarpögde ser grinden där spåret gick in i pappersbrukets södra del

2018

Gångbron över Tabergsån 2018
Järnvägen över Tabergsån 2007

Pappersbruket från söder


På bilden syns bl.a. den röda lagerbyggnad som låg längst till

söder i fabriksområdet

Pappersbruket från söder


I den stora tegelbyggnaden inrymdes påsfabriken

Munksjö Pappersbruk från söder 2007
Munksjö Pappersbruk från söder 2007

Påsfabriken från väster

Bensinmacken söder om infarten till fabriksområdet

Påsfabriken från väster 2007
Bensinmacken från norr 2007
Bensinmacken från söder 2007

De röda byggnaderna

söder om bensinmacken

Byggnaderna söder om macken 2007

Fabriksområdet söderut

från de röda byggnaderna


På bilden syns bl. a. oljecisternerna som fanns utmed Barnarpsgatan i fabriksområdets södra del