Gamla Brandstationen

Kring Gamla Brandstationen 1978

Gamla Brandstationen från sydost utmed Kyrkogatan


Byggnaden togs i bruk 1898 och inrymde då även lokaler för Polisen. 1982 flyttade brandstationen till Glansgatan.

Gamla Brandstationen från nordost utmed Kyrkogatan


I huset till vänster hade

Drätselkontoret sina lokaler

Gamla Branstationen från Kyrkogatan
Gamla Branstationen från Kyrkogatan

Gamla Brandstationen från Barnarpsgatan

Gamla Brandstationen från Barnarpsgatan
Spårvagnsstallarna

Spårvagnsstallarna vid korsningen Barnarpsgatan/GjuterigatanSpårvagnar gick i Jönköping under åren 1907-1958


Se vidare JSBS hemsida

På många ställen ligger den gamla spårvagnsrälsen fortfarande kvar under asfalten på Jönköpings gator.


I juni 2014 var asfalten på Brunnsgatan så sliten så att spårvagnsrälsen återigen blev synlig.

Spårvagnsräls i Brunnsgatan
Spårvagnsräls i Brunnsgatan