A6 äldre bilder

Dessa svartvita bilder har hämtats från boken

"A6 1895 - 1985,

Glimtar ur ett regementes liv under 90 år".

A6 kasernen 1896

Kasernen 1896

I förgrunden oxabacken /jfr filmen från 1908/

Kaserngården 1904

Kaserngården 1904

Gamla matsalen 1903

Gamla matsalen  1903

Denna matsal låg i den huslänga som finns på kaserngårdens  norra sida.

Vid fotograferingstillället skedde utspisningen utomhus eftersom tillbyggnad skedde av matsalen.

Kasernområdet 1932

Kasernområdet 1932

A6 kasernen 1906

Kasernen 1906

efter tillbyggnaden av flyglarna mot norr och söder

Kaserngården 1920

Kaserngården 1920

Gamla Kasernvakten 1949

Gamla Kasernvakten 1949

Den gamla vakten låg vid kasernens norra flygel mot dåvarande Nässjövägen

A6 kasernen 1949

Kasernen 1949

Kaserngården 1954

Kaserngården 1954

Lägg märke till byggnationen på Hermansvägen

uppe till vänster

Övningsfältet 1910

Övningsfältet 1910

Övningsfältet låg där den stora parkeriongsplatsen nu finns

Nedanstående två vykort visar A6-kasernen från sydväst.

Till höger på korten skymtar den ravin där motorvägen numera går

Vykort poststämplat 1903

A6-kasernen enligt ett vykort som är poststämplat 1903

Kasernen efter utbyggnad  av de norra och södra flyglarna

Här har de norra och södra flyglarna tillkommit. Dessa tillbyggnader var klara 1905.