Västra torget

Kring Västra Torget

Västra Torget från Kapellgatan söderut 1975

  2005

Västra torget från Kapellgatan 2005

Västra Torget från Gjuterigatan norrut 1975

2005

Västra Torget från Gjuterigatan 2005
Västra torget från Kapellgatan 1975
Västra Torget från Gjuterigatan 1975

Idrottshuset från Gjuterigatan 1975


Till höger om Idrottshuset skymtar

den gamla tennishallen.

2005

Västra kanten av Västra Torget 2005
Idrottshuset 1975

Kapellgatan norrut

från Västra Torget 1975

2005

Kapellgatan mot norr 2005
Kapellgatan mot norr 1975
Gatuköket vid Västra Torget 2005
Bensinmacken vid Västra Torget 1975

Korsningen Brunnsgatan/Kapellgatan

mot sydost 1975

Korsningen Brunnsgatan/Kapellgatan 2005
Korsningen Brunnsgatan/Kapellgatan 1975

Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan

mot nordost 1975

Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan 2005
Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan 1975

2005 ligger där ett gatukök

2005

2005

Bensinmacken vid korsningen Kapellgatan/Brunnsgatan 1975

Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan

mot sydost 1975

2006

Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan 2005
Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan 1975

Kapellgatan norrut från Gjuterigatan 2005