Östra Storgatan

Liljeholmen, Östra Storgatan

Undergången 1993

Undergången från öster 1993
Undergången från väster 1993

Bygget av den nya undergången

1994

Undergången från Norra Strandgatan 1993
Bygget av ny undergång
Undergången från Artillerigatan 1993
Bygget av ny undergång
Bygget av ny undergång

Korsningen

Östra Storgatan/Sandgatan

1978

2014

Östra Storgatan/Sandgatan 2014
Östra Storgatan/Sandgatan 1978

 Östra Storgatan österut från Bomgatan 1979

2014

Ö Storgatan/Bomgatan 2014
Ö Storgatan/Bomgatan 1979

Bomgatan söderut från Östra Storgatan 1979

Bomgatan/Ö Storgatan 1979

Innergården

Ö Storgatan/Bomgatan 1979


En gammal benämning på denna gård är "Köttlösen". Här fanns en slaktare som ofta var utan kött, dvs köttlös.

Ö Storgatan/Bomgatan 1979
Ö Storgatan/Bomgatan 1979

Östra Storgatan 130 2016

2022

Östra Storgatan 130 2022

2022

Östra Storgatan 130 2022

Östra Storgatan 164 - 166

2012

2014

Korsningen Ö Storgatan/Tegelbruksgatan 2014
Östra Storgatan 130 2016
Östra Storgatan 130 2016
Korsningen Ö Storgatan/Tegelbruksgatan 2012
Saturnusplan/Huskvarnavägen 2013
Saturnusplan/Huskvarnavägen 2018

2018

Huskvarnavägen 2 - 6

2013